Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

palell
18:11
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viasoadysta soadysta
17:17
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viasoadysta soadysta

July 09 2015

palell
19:42
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazavas zavas
palell
19:41
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazavas zavas
palell
19:41
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viazavas zavas
palell
19:41
0515 cab9
Reposted frommsto msto viarelationshit relationshit
palell
19:39

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
palell
19:33
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viablaszczu blaszczu
palell
19:32
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"

July 08 2015

palell
21:27
2512 ca39
palell
21:24
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viaHydrazyna Hydrazyna
palell
21:24
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaHydrazyna Hydrazyna
palell
21:14
7375 ab4e 500
palell
21:13
7371 b9ad

July 07 2015

palell
21:07
palell
20:47
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viakwadratmiloscia96x3 kwadratmiloscia96x3

July 06 2015

palell
22:30
0181 d0d5
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamakemesmilejo makemesmilejo
palell
22:30
palell
22:29
1275 244d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamagolek22 magolek22
palell
22:27
- Nie potrafiłabym uciec, nawet gdybym chciała - odparła szczerze.
- Nawet gdybyś próbowała, nigdy bym ci na to nie pozwolił - szepnął, sięgając ku jej talii.
— Jayne Ann Krentz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl